تاریخ‌های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷، برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۱۹

شروع دریافت مقالات: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

آخرین تاریخ ثبت نام در کارگاه‌ها: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

آخرین تاریخ ثبت نام در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپها: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

قابل ذکر است دو هفته بعد از سابمیت مقاله در سایت انتشارات اسپرینگر نتیجه داوری اولیه مقالات به نویسنده مسئول اعلام می شود.