تماس با ما:

نشانی دبیرخانه: تهران، دانشگاه شهید بهشتی( اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا،طبقه سوم،  پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

تلفن دبیرخانه علمی: ۰۲۱۲۹۹۰۵۴۵۸

تلفن همراه دبیرخانه علمی: ۰۹۲۱۲۴۷۶۱۶۷

تلفن دبیرخانه هماهنگی موسسات: ۰۲۱۶۶۵۶۸۹۱۷

تلفن همراه دبیرخانه هماهنگی موسسات:۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

تلفن دبیرخانه هماهنگی نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ: ۰۲۱۸۸۳۴۶۱۴۰

تلفن همراه دبیرخانه هماهنگی نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ: ۰۹۳۵۵۹۷۰۸۰۴

تلفن همراه هماهنگی خبری، اطلاع رسانی و رسانه ای: ۰۹۱۹۷۷۲۷۸۴۳

تلفن همراه هماهنگی کارگاه های تخصصی ویژه: ۰۹۱۹۷۷۲۷۸۴۳

آدرس سایت کنفرانس: www.icrit2018.ir و www.ritc.ir

آدرس ایمیل دبیرخانه کنفرانس: info@icrit2018.ir

آدرس ایمیل:

hadizarea93@gmail.com, sina.mohaghegh68@yahoo.com, davod.laki68@gmail.com

info@icrit2018.ir

 

برای ارسال پیام مستقیم از فرم تماس در پایین صفحات سایت استفاده کنید.