ثبت نام حضور در کنفرانس

کلیه علاقمندان می توانند با ثبت نام در کنفرانس، در دوره های آموزشی، کارگاه های کنفرانس یا پنل های ارائه مقاله شرکت نمایند. توجه داشته باشید خدمات کنفرانس شامل گواهی نامه ها، مدارک اعطایی و بسته های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و خبری کنفرانس صرفا شامل افراد یا سازمان های ثبت نام کننده جهت حضور در کنفرانس خواهد بود.

افراد یا سازمان هایی که مقاله ارائه ننموده اند و صرفا علاقمند به حضور در کنفرانس و استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و خبری کنفرانس هستند می توانند با پرداخت ۱۵۰ هزار تومان از کلیه این خدمات بهره مند شوند.

افراد یا سازمان‌هایی که مقاله ارائه نموده‌اند (کلیه نویسندگان مقاله) با پرداخت هزینه ثبت نام مقاله می‌توانند در کنفرانس شرکت نمایند. مبلغ ثبت نام مقاله شامل هزینه داوری مقاله، بسته کنفرانس برای نویسنده مسئول و صدور گواهی برای کلیه نویسندگان مقاله خواهد بود.

لطفا جهت واریز وجه هزینه ثبت نام در کنفرانس از شماره کارت زیر به نام آقای سینا محقق استفاده نمایید و چهار رقم آخر شماره کارت یا شماره حساب را در کادر شرح حال و معرفی اعلام نمایید.

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۷۲۰۰-۰۱۴۲

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل فرمایید:

جهت صدور گواهی ها نیاز به نام سازمان محل کارتان یا دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاهی که در ان هیئت علمی هستید به زبان انگلیسی هستیم.