ارسال مقالات

برای ارسال مقاله از سامانه‌ای که انشارات Springer در اختیار کنفرانس قرار داده است استفاده نمایید، با کلیک بر روی عکس زیر سامانه ثبت مقالات باز خواهد شد :

پیش از ارسال مقاله لطفاً به شیوه‌نامه تهیه مقالات کنفرانس که در لینک زیر قابل دانلود است توجه کنید.

شیوه عضویت و استفاده از سامانه کنفرانس اسپرینگر

شیوه نامه نگارش مقاله

نکات مهم:

۱٫ کلیه مقالات (اعم از فارسی و انگلیسی) فقط از طریق سامانه فوق بایستی ارسال شوند.
۲٫ پس از ثبت مقاله و تایید آن توسط داوران کنفرانس، بایدهزینه مقاله بر اساس کد مقاله که سامانه ارائه می‌کند واریز شود.
۳٫ کلیه هزینه‌های جانبی همچون ترجمه و ویراستاری تخصصی مقالات برتر به عهده نگارندگان مقاله است و کنفرانس هیچگونه حمایتی نمی‌نماید.
۴٫ به جز هزینه ثبت نام مقاله، هیچ گونه هزینه اضافی جهت انتشارات کنفرانس ( چاپ در مجلات، چاپ در کتاب و …) از شرکت کنندگان اخذ نخواهد شد.
۵٫ کنفرانس هیچ گونه تعهد چاپ در مجلات منتخب و یا کتاب اعلام شده توسط انتشارات اسپرینگر ندارد. همچنین مقالات فارسی صرفا در کتاب فارسی کنفرانس و ویژه نامه چاپ خواهند شد.
۶٫ هزینه ثبت‌نام برای هر مقاله مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است، که این مبلغ شامل هزینه داوری مقاله، صدور گواهی برای کلیه نویسندگان و ارائه بسته کنفرانس برای نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.
توجه بفرمایید در صورت علاقمندی سایر نویسندگان به حضور در کنفرانس یا استفاده از بسته کنفرانس بایستی ثبت نام جداگانه صورت پذیرد.
لطفا جهت واریز وجه هزینه ثبت نام از شماره کارت زیر به نام آقای سینا محقق استفاده نمایید و از رسید آن عکس گرفته و به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید لطفا نام فایل عکس رسید را به عنوان نویسنده مسیئول مقاله تغییر دهید تا قابل پیگیری باشد.

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۷۲۰۰-۰۱۴۲