ثبت نام حضور در کمیته‌های کنفرانس

اساتید، اعضای هیئت علمی، متخصصین فناوری، کارشناسان ادارات و سازمان های متولی نوآوری و فناوری و دانشجویان دکتری با پرنمودن فرم های لینک پیوست و ایمیل به دبیرخانه کنفرانس می‌توانند درخواست حضور در کمیته‌های کنفرانس را ثبت نمایند. این درخواست توسط مدیران مرتبط بررسی و در صورت تایید عضو کمیته مذکور خواهید شد. در لینک زیر فایل درخواست قابل دانلود می باشد.

registering form

ویژگی های عضویت در کمیته های کنفرانس به شرح زیر می باشد:

۱-تخفیف هزینه ثبت نام یک مقاله برای هر عضو کمیته سیاستگذاری، علمی و فناوری کنفرانس ( این موضوع شامل کلیه نویسندگان مقاله معرفی شده جهت حضور یا گواهی های کنفرانس نیز می شود)

۲-گواهی داوری مقالات و کارگاه های کنفرانس

۳-گواهی حضور در کمیته علمی و فناوری کنفرانس