مدارک و گواهی‌های قابل صدور

این کنفرانس با توجه به مجوزهای اخذ شده از سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی دارای امتیاز بازآموزی برای کارمندان و ارتقآ جهت اعضای هیئت علمی می باشد.

گواهی حضور : برای افرادی که بدون ارائه و به قصد استفاده از ارائه‌ها، مقالات ارسالی، دوره ها و کارگاه ها در کنفرانس شرکت می‌کنند گواهی حضور داده می شود. نمونه گواهی دوره اول کنفرانس را در عکس زیر می توانید ببینید:

گواهی ارائه مقاله در کنفرانس: برای کلیه افرادی که در کنفرانس به صورت حضوری یا در قالب پوستر مقاله ارائه داده اند. کلیه نویسندگان یک مقاله می توانند گواهی فوق را دریافت نمایند. این گواهی شامل گواهی های زیر نیز خواهد شد

یک/ گواهی چاپ چکیده مقاله در کتاب کنفرانس: در کتاب کنفرانس کلیه چکیده مقالات کنفرانس چاپ می‌شوند و به صورت آنلاین و چاپی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرند و به چیکده مقالات گواهی داده می شود. ( این گواهی برای نویسندگانی که می خواهند مقاله کامل خود را در آینده در یک مجله علمی و پژوهشی یا یک مجله بین المللی معتبر چاپ نمایند ارائه می شود)

دوم/ گواهی چاپ مقاله کامل در کتاب فارسی: مقالات کامل به زبان فارسی، علاوه بر چاپ در کتاب چکیده مقالات، در کتاب کنفرانس که به زبان فارسی چاپ خواهد شد و گواهی با ذکر نام کتاب به نویسندگان داده خواهد شد.

سوم/ گواهی چاپ مقاله کامل در کتاب انگلیسی کنفرانس (نشر توسط ناشر بین‌المللی معتبر اسپرینگر): مقالاتی که در زمینه کسب و کارها و استراتژی‌های پلتفرمی باشند و مورد تایید و ارزیابی داوران قرار گیرند برای کتاب Platform Business Models and Strategies انتخاب شده و به عنوان فصل کامل چاپ خواهند شد.

چهارم/ گواهی چاپ در مجلات ویژه‌نامه‌های کنفرانس: به فراخور تناسب موضوع، مقالاتی که توسط داوران مثبت ارزیابی شوند در یکی از ویژه‌نامه‌های کنفرانس در ژورنالهای معتبر اعلام شده (دارای حداقل یکی از ایندکسهای اسکوپوس یا وب آف ساینس) چاپ خواهند شد.

نمونه گواهی دوره اول کنفرانس را در عکس زیر می توانید ببینید:

گواهی داوری و عضویت در کمیته علمی کنفرانس: این گواهی برای اعضای کمیته علمی که در فرآیند داوری و اجرای پنل های کنفرانس فعالیت می نمایند صادر می شود. نمونه گواهی دوره اول کنفرانس را در عکس زیر می توانید ببینید:

 

گواهی داوری کنفرانس: این گواهی برای اعضای کمیته علمی که صرفا مقالات کنفرانس را داوری می نمایند صادر می شود. نمونه گواهی دوره اول کنفرانس را در عکس زیر می توانید ببینید:

 

گواهی بلوغ نوآوری: این گواهی برای افراد و سازمان هایی که علاقمند به پیاده سازی مدیریت جامع نوآوری در سازمان خود می باشند صادر می شود و انواع و سطوح متفاوتی دارد:

“IMS certificated professionals”

“IMS certificated professionals”

“IMS LICENSED OWNER”

“Innovation Auditor level 1,2,3”

“INNOVATION Standard”

“Innovation Certificate for Sustainability Development”

مشابه دوره قبل گواهی های ذکر شده بنابه فراخور توسط نهادهای زیر تایید و قابل استعلام هستند.

Berlin Digital University

Shahid Beheshti University

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Presidency of the Islamic Republic of Iran, Vice-presidency for Management and Human Capital Development, State Management Training Center.

Springer Publications

Publoans

TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet and Unesco.