لیست گواهی ها و مدارک اعطایی کنفرانس اعلام شد

لیست گواهی  های قابل ارائه در کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری 

( این کنفرانس با توجه به مجوزهای اخذ شده از سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی دارای امتیاز بازآموزی برای کارمندان و ارتقآ جهت اعضای هیئت علمی می باشد.)

گواهی حضور در همایش: برای کسانی که بدون ارائه و به قصد استفاده از ارائه‌ها و مقالات ارسالی در کنفرانس شرکت می‌کنند.

“Certificate of attendance “confirmed and issued by   Berlin Digital University, Shahid Beheshti University, full accreditation from Islamic World Science Citation Center (ISC) and Presidency of the Islamic Republic of Iran, Vice-presidency for Management and Human Capital Development, State Management Training Center.

 

گواهی ارائه در همایش: برای کلیه کسانی که در کنفرانس به صورت حضوری یا در قالب پوستر شرکت می‌کنند.

“Certificate of Presentation” confirmed and issued by Berlin Digital University, Shahid Beheshti University, full accreditation from Islamic World Science Citation Center (ISC) and Presidency of the Islamic Republic of Iran, Vice-presidency for Management and Human Capital Development, State Management Training Center.

“Certification of Participation as Scientific Board and Reviewer” confirmed and issued by Berlin Digital University, Shahid Beheshti University, full accreditation from Islamic World Science Citation Center (ISC) and Presidency of the Islamic Republic of Iran, Vice-presidency for Management and Human Capital Development, State Management Training Center.

“Certification of Participation as Scientific Board and Reviewer” confirmed and issued by Berlin Digital University, Shahid Beheshti University, full accreditation from Springer and Publoans .

“IMS certificated professionals”,confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

“IMS certificated professionals”,confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

“IMS LICENSED OWNER” confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

“Innovation Auditor level 1,2,3″confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

“INNOVATION Standard”confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

“Innovation Certificate for Sustainability Development”confirmed and issued by TIMFOUNDATION, Full accreditation fromThomson Reuters Techstreet  and Unesco.

 

گواهی چاپ در کتابچه چکیده مقالات: در این کتابچه کلیه مقالات شرکت کننده در کنفرانس چاپ می‌شوند و به صورت آنلاین و چاپی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرند

گواهی چاپ کامل در کتاب فارسی: مقالات کامل به زبان فارسی، علاوه بر چاپ در کتاب چکیده مقالات، در کتاب کنفرانس چاپ می‌شود.

گواهی چاپ در کتاب انگلیسی کنفرانس (نشر توسط ناشر بین‌المللی معتبر اسپرینگر): مقالاتی که در زمینه کسب و کارها و استراتژی‌های پلتفرمی باشند و مورد تایید و ارزیابی داوران قرار گیرند برای کتاب Platform Business Models and Strategies انتخاب شده و به عنوان فصل کامل چاپ خواهند شد.

گواهی چاپ در ویژه‌نامه‌های کنفرانس: به فراخور تناسب موضوع، مقالاتی که توسط داوران مثبت ارزیابی شوند در یکی از ویژه‌نامه‌های کنفرانس در ژورنالهای معتبر اعلام شده (دارای حداقل یکی از ایندکسهای اسکوپوس یا وب آف ساینس) چاپ خواهند شد.

Leave a Comment