پروفسور مارکو ویوارلی به عنوان سخنران ویژه در کنفرانس حضور خواهند یافت

نظر به همکاری موفق در کنفرانس نخست و با توافقات انجام شده، آقای پروفسور مارکو ویواریلی سردبیر ژورنال Eurasian Business Review که سه سال پیاپی در فهرست Q1 نمایه اسکوپوس است سخنرانی افتتاحیه کنفرانس را انجام خواهند داد.

موضوع سخنرانی ایشان کارآفرینی است.

ایشان با بیش از ۸۸۰۰ ارجاع، یکی از برجسته‌ترین پروفسورهای کارآفرینی در سطح بین‌المللی هستند. پروفایل گوگل ایشان در این نشانی قابل مشاهده است: https://scholar.google.com/citations?user=IObsgXEAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Leave a Comment