شماره ویژه کنفرانس در ژورنال Business Systems Research

ژورنال Business System Researches که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است یک شماره ویژه با عنوان Green Enterprise: Sustainable Business Models and Innovation به کنفرانس اختصاص داده است. سردبیری این شماره ویژه را سه عضو کمیته علمی کنفرانس از دانشگاه ساینس مالزی برعهده دارند. شایان ذکر است که این ژورنال به دلیل دسترسی باز هزینه‌ای معادل ۱۰۰ یورو از نویسندگان دریافت می‌کند. این ژورنال تنها ژورنال برگزیده کنفرانس است که دسترسی باز است و هزینه دریافت می‌کند.

شماره ویژه در این نشانی قابل دریافت است:

Business Systems Research Call for Papers 2018-04-04

Leave a Comment