شماره ویژه کنفرانس در ژورنال AD-Minster

همچون کنفرانس اول، ژورنال ادمینستر که در پایگاه وب آف ساینتس در لیست Emerging Source Citation Index قرار دارد، شماره ویژه دیگری در اختیار این کنفرانس قرار داده است. عنوان این شماره ویژه کارآفرینی رسانه‌ای در وب ۳ است و بهترین مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس که توسط هیئت علمی کنفرانس تایید شود در آن ژورنال چاپ می‌شوند.

فراخوان این شماره را می‌توانید در نشانی زیر مشاهده کنید:

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/announcement/view/94

Leave a Comment