دومین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد

دومین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری تحت عنوان مطالعات علم و فناوری در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. این کنفرانس که …

Leave a Comment